De Opleiding
 


Door steeds veranderende drukte op de wegen en verkeersregels wordt de opleiding continu aangepast aan deze tijd.

 

 

Er is niet alleen kennis nodig van de verkeersregels maar ook van verkeersinzicht en gevaarherkenning en daar wordt in de theorie-opleiding en tijdens de praktijklessen voldoende aandacht aan besteed.

Waaruit bestaat inhoudelijk het theorie-examen?

Het theorie-examen bestaat uit twee onderdelen:

Hiervan mag je er 5 fout hebben.

Hiervan mag je er 12 fout hebben.
Wat is het doel van de tussentijdse toets in de opleiding?

De tussentijdse toets is bedoeld om te meten hoe ver de leerling met de opleiding is gevorderd en word meestal afgenomen als de opleiding op 2/3 van het benodigde aantal lessen is.
 

Ook kan de leerling dan kennismaken met de manier van examineren van het CBR,

want ook de tussentijdse toets is eigenlijk een gewoon praktijk-examen,

met een echte examinator van het CBR.

 

De instructeur gaat ook altijd mee tijdens de toets.

De leerling kan niet zakken of slagen maar kan wel een vrijstelling verkrijgen voor het praktijk-examen van de
bijzondere manoeuvres, gedaan tijdens deze toets.

De examinator bespreekt na afloop de toets met de leerling

en geeft dan nog diverse tips en aanbevelingen op schrift,

om zich op de juiste wijze voor te bereiden op het “echte” praktijk-examen.

 
 

Het praktijk-examen.

 

Het praktijk rij-examen houdt in dat de leerling, meer dan eerst het geval was,

wordt beoordeeld op verkeersinzicht en op zelfstandig en veilig rijgedrag.

 

 

Daar zijn vijf nieuwe examenonderdelen voor ontwikkeld:

  • Zelfstandig route rijden door middel van clusteropdrachten, oriëntatiepunten of navigatieapparaten.
  • Zelfstandige uitvoering van de bijzondere manoeuvres.

      (voorheen bijzondere verrichtingen)

  • Gevaarherkenning door situatiebevraging.
  • Zelfreflectie.
  • Milieubewust rijden.

 

U ziet een grote verandering t.o.v. de vroegere situatie, waardoor ook wij als rijschool,

door deskundige bijscholing, tijdig hebben kunnen inspelen op deze veranderingen.

 
 

Wij zullen alle toekomstige veranderingen direct blijven overbrengen aan onze leerlingen zodat zij te allen tijde verantwoordelijk en veilig aan het verkeer kunnen deelnemen en zich daardoor goed kunnen voorbereiden op het examen.

 

Wij zitten niet stil maar werken constant aan Uw opleiding door deskundige bijscholing.

 

De leerling zal zelf de rest moeten doen om, samen met ons, het gewenste resultaat te behalen.